Richard Korver

 Richard                        Korver

Richard A. Korver is sinds 2000 advocaat. Hij is werkzaam bij Richard Korver advocaten te Amsterdam en geeft hij binnen dit kantoor leiding aan de civiele sectie.
Hij is medeoprichter en voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS) en studeerde af op een onderzoek naar de juridische (on)mogelijkheden voor slachtoffers van incest. Hij staat slachtoffers van zware (zeden)misdrijven bij zowel in de strafprocedure, maar ook civiel in het verhalen van schade of in het familierecht om de gevolgen van het misbruik zoveel als mogelijk te beperken. Ook ten aanzien van internationale kinderontvoeringszaken wordt mr. Korver met regelmaat ingeschakeld.
Naast zijn trainerschap bij The-Act-Trainingen is mr. Korver ook regelmatig docent voor Kluwer (strafrecht) en Zuidweg & Partners.

In 2012 verscheen bij de Arbeiderspers zijn boek Recht van spreken, waarin hij een geëngageerd pleidooi houdt voor de verbetering van de positie van slachtoffers van ernstige misdrijven, en in 2020 verscheen Dicht bij huis, dat hij schreef samen met Iva Bicanic, over de ondersteuning van kinderen na seksueel misbruik.

Zie ook: Richardkorver.nl/#homeMeer weten?

Voor al uw vragen omtrent Richard Korver kunt u contact opnemen met: Marianne Schönbach.